לאורך השבועיים הקרובים יצא לנו תלמידי ביה"ס לכרטיסי התלמיד החדשים

פתיחת שנת הלימודים תשע"ה

פורסם ב כתבות מהשטח

בשעה טובה, בסיומה של חופשת הקייץ הנוכחית שזימנה בה חווינו התמודדות עם מבצע "צוק איתן" שזימנה לחברה הישראלית בכלל ולתלמידינו בפרט אתגרים ומורכבות רבה – חוזרים לשנת הלימודים תשע"ה.

שנת הלימודית הנוכחית מזמנת לבית הספר אתגרים רבים.

ראשית, בית הספר נכנס השנה לרפורמת "עוז לתמורה" שמצטרפת ל"אופק חדש" ומאפשרת למורים בחטיבה העליונה להעניק שעות פרטניות ושעות תמיכה רבות יותר גם בתיכון בדומה לסיוע שהתאפשר בשנה שעברה בזכות "אופק חדש".

שנית, במהלך החודשים הקרובים אנו צפויים להתחדש במבנה מנהלה וספרייה חדש – שיאפשר לנו לשדרג באופן מהותי את התנאים בבית הספר – הן לרווחת התלמידים והן לרווחת המורים. הבניין החדש יאפשר סוף סוף מרחב של בניין נפרד לכל שכבת גיל – ויהווה מענה לצפיפות הגדולה של המבנים, השכבות וכיתות הלימוד כרגע. כמו כן נכיל בניין המנהלה עוד כ-20 פינות עבודה אישיות למורים ולמחנכים לקיום הלמידה הפרטנית עם התלמידים ולעבודה שוטפת בשעות השהייה.

שלישית, התחדשנו בכיתת אייל ("איתור הצלחות ללמידה") בשכבת י' – על בסיס כיתת האתגר בעבר. כיתת אייל אמורה להוות מענה ראוי ומשמועתי יותר לתלמידים שנדרשים לתמיכה נוספת, לימודית חברתית ורגשית. אין ספק שהקצאת המשאבים לכיתה זו , בחסות משותפת של בית הספר והמועצה – אמורה להעלות את הזכאות לבגרות בבית הספר – יחשוב מכך – לאפשר הצלחה משמעותית יותר לתלמידי התיכון בעתיד.

רביעית, במסגרת התכנית החינוכית הלאומית של "ישראל עולה כיתה" – פיתחנו תכניות לימוד מותאמות ללמידה משמעותית בתחומים פדגוגיים וחברתיים, וכן הרחבנו את מעגלי ההתנדבות הקהילתית והמעורבות בתכניות העשרה בתחומי מעורבות אזרחית.

בחטיבת הביניים אנו ממשיכים ללמוד ולפתח את התכנית הייחודית פדגוגית הבית ספרית תכנית האומניסטיקה. (לימודי הומאניסטיקה משולבי אמנות). תכנית זו מהווה מענה משמעותי ומותאם לאתגרי הלמידה המשמעותית ההמותאמת לאתגרי העתיד ומהווה את תכנית הדגל של מערכת החינוך בארץ.