WhatsApp Image 2019-08-26 at 08.12.33.jp

 דבר המנהלת 

דנה אלון- הנדלר

קהילת הר טוב יקרה,

במהלך הקיץ נכנסתי לתפקידי כמנהלת בית הספר ושמחתי להכיר את הצוות החינוכי המסור, המוביל את מגוון התהליכים המופלאים שהפכו למסורת של עשייה מושקעת ועשירה למען תלמידי ביה"ס ולקידומה של החברה הישראלית.

תחילתה של שנת לימודים חדשה זו הזדמנות נהדרת להתבוננות עצמית וסביבתית ואני מאחלת לכל אחד ואחת ליהנות מהתחלה שתוביל לתקופה יפה ומשמעותית בהתפתחותכם.

אנו חיים בעידן שמזמן לנו שפע של אתגרים כמו גם עושר של אפשרויות ומרחבים של בחירה. המפגש שלנו במסגרת החינוכית ישאף מחד להעניק לכם את חווית העמקת ההיכרות העצמית עם התשוקות והחלומות, הפחדים והחסמים מאידך, יזמן לכם טעימות של התנסות ממשית עם מה שהחיים עוד יזמנו לכם בעתיד. הבחירות של היום תשפענה על המציאות של מחר וסביבת הלמידה תאפשר לכם לברר באופן תמידי מה העוצמות והכוחות הייחודיים לכם, תוך חשיפה להתקדמות האנושית והטכנולוגית בעולם הגדול.

יאנוש קורצ'אק אמר "רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר" ואני מאמינה ביכולתנו לעצב ולהוביל תהליך חינוכי איכותי, הנשען על ארבע רעיונות מרכזיים:

1. קידום למידה משמעותית ואיכותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצויינות.

2. חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציונים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות

3. איתור והענקת מענה מקצועי ודיפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי, באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם.

4. פיתוח וביסוס מעורבות חברה פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו

.

ההשקעה למימוש יעדינו תתבסס על הרצון לשמר ולחזק את תחושת המוגנות, תחושת השייכות ותחושת המסוגלות של כל באי ובאת ביה"ס.

 

בברכת שנה של צמיחה משותפת ומפרה,

                                                                                                                                                                                    דנה אלון הנדלר    

מנהלת ביה"ס העל אזורי "הר-טוב"