top of page

 דבר המנהל 
איתמר בנית

קהילת הר-טוב היקרה,

 

בית ספר הר-טוב הוא מרכז החיים של כל תלמידה ותלמיד שלנו במשך שש שנים. קהילת הר-טוב היא קהילה עשירה, מגוונת, צבעונית ותוססת, עם מכנה משותף רחב – חיבור עמוק ליישובים ולשפלת יהודה, אמונה בחשיבותה של קהילה ורצון אמיתי לכונן עולם טוב יותר לכולנו.

 

מערכות החינוך בארץ ובעולם מתמודדות עם כמה אתגרים מרכזיים. מהפכת המידע משנה באופן מהותי את התפיסות החברתיות בנוגע לידע ולמקורות הסמכות; זמינות המכשירים הניידים ויכולותיהם משרטטות מחדש את החיים החברתיים ואת מערכות היחסים בין בני אדם; והשינויים בעולם התעסוקה מאלצים את כולנו לשנות את סדרי העדיפויות שלנו בחינוך ילדינו. 

המפגש בין תהליכים עולמיים אלה ובין קהילת הר-טוב הגדולה והמגוונת מצריך מאיתנו – אנשי החינוך – לעצב עבור תלמידינו עולם עם שני מאפיינים בולטים: גבולות ומשמעוּת. מצד אחד חובתנו להבהיר ולסמן את הגבול בין טוב לרע, בין המותר לאסור. השינויים המהירים העוברים על החברה מטשטשים לעיתים את הגבול, ותפקידנו לחדד ולסמן אותו עבור כל באי בית הספר. מן הצד השני עלינו להציע ולאפשר למרב התלמידים והתלמידות למצוא משמעות בתהליך החינוכי שלהם, ובכלל זה רלוונטיות לחייהם ותחושת סיפוק וערך, לזהות את נקודות החיבור בין הנלמד בבית הספר לחיים האישיים, לצרכים ולרצונות ולאפשר להם לפעול, ליצור ולצמוח.

 

הצלחת שני התהליכים הללו תלויה בשיתוף פעולה עמוק ופתוח בין כל הגורמים המחנכים המעורבים בחיי התלמידים והתלמידות – קהילות היישובים, המשפחות, הצוות החינוכי בבית הספר, המועצה האזורית על שלל תחומי פעילותה, תנועות הנוער ויתר פעילויות החינוך הבלתי פורמלי.

 

צוות בית הספר יפעל בנחישות ובהתמדה מתוך תחושת שליחות ואמונה באדם, כדי לתת לכל תלמידותינו ותלמידינו את החינוך שהם ראויות וראויים לו.

 

איתמר בנית, מנהל בית הספר

bottom of page