top of page

אורחות חיים
מוגנות,שייכות, מסוגלות 

אנו שואפים שביה"ס יהווה מרחב חינוכי מוגן ובטוח המבוסס על דיאלוג בין שותפיו: חברי הצוות החינוכי, תלמידים והורים תוך מתן מענה לצרכים הלימודיים החברתיים והרגשיים של שותפיו.

אנשי הצוות בבית הספר שותפים לביטחונם, שלומם ואיכות חייהם של תלמידי בית הספר.

צוות בית הספר מצפה ליחסים של כבוד הדדי בין כל הגורמים המשותפים לקהילת בית הספר: תלמידים, צוות חינוכי, הורים וגורמי קהילה נוספים.

שמירה על אורחות החיים תהווה מטרה משותפת לשמור על אקלים בית ספרי המאפשר למידה מיטבית וסביבה בטוחה לכלל תלמידי בית הספר.

 

 

זכויות התלמיד

התלמיד יזכה לאוזן קשבת ולעזרה בכל פנייה למורים או לכל אחד הנמנה על הצוות החינוכי. 

זכותו של כל תלמיד לחוש בטוח בבית הספר, לא תופעל נגדו אלימות פיזית או מילולית מצידם של כל הגורמים בביה"ס: תלמידים, מורים, עובדי מנהלה. 

זכותו של כל תלמיד לקבל יחס של כבוד מצד מוריו, צוות חינוכי ועובדי ביה"ס.

זכותו של כל תלמיד ואדם לזכות לפרטיות על גופו. 

זכותו של כל תלמיד להלין על כל תחום הקשור לחיי ביה"ס, חובת הצוות - להקשיב לו ולבדוק כל תלונה. 

זכותו של כל תלמיד לשוחח עם מחנכו האישי, מורה מקצועי, חבר הנהלה בתיאום מראש ובמועד מקובל. 

זכותו של כל תלמיד שהואשם בהפרת משמעת להשמיע את טיעוניו בפני הגורם שדן בעניינו ולזכות לבירור ענייני והוגן של המקרה לפני שתתקבל החלטה. 

זכותו של כל תלמיד לקבל יחס שווה, הוגן ואובייקטיבי מצד כל הגורמים בבית הספר. 

זכותו של כל תלמיד ללמוד ללא כל הפרעה מצד חבריו לכיתה ולבית הספר.

 

קווים אדומים

אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות ברשת, חרם, שימוש פוגעני ברשתות חברתיות, צילום ופצה של תוכל פוגעני בין תלמידים וכלפי אנשי צוות, פגיעה ברכוש, גניבה, מכירה או קנייה של אבזרים שונים בין התלמידים והתנהגויות מסכנות חיים, שימוש בחומרים מסוכנים ו/או אסורים במסגרת בית הספר וכיו"ב

 

 

 

מוגנות 

אנו נוהגים בכבוד ובאופן נאות כלפי כל באי בית הספר ופועלים לפתרון קונפליקטים בדרכי הידברות ושלום.

הפעולות הבאות יינקטו במקרים של פגיעה במוגנות: אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות ברשת**, פגיעה ברכוש***, גניבה, מכירה או קנייה של אביזרים שונים בין התלמידים והתנהגות מסכנת חיים, שימוש בחומרים מסוכנים ו/או אסורים במסגרת בית הספר לרבות שימוש בסיגריות אלקטוניות וכיו"ב.

 

 1. בכל אירוע מסוג זה תתקיים שיחה של המחנכ.ת עם התלמיד וימולא דו"ח סיכום שיחה והחתמתו על ידי מנהל החטיבה וההורים. במקרים חריגים בהם תלמיד לא יוכל להמשיך לשהות בכיתה בשל התנהגות חריגה ,תתאפשר השעייה פנימית בהסכמת הצוות החינוכי וידוע של ההורים.
  האירוע ודו"ח הסיכום יתויקו כהערת מעקב במשוב. 

 2.  במקרה של אירוע שייחשב חציית קו אדום, התלמיד יורחק מיידית ( פנימית או חיצונית ) מהמשך לימודיו על מנת לקיים עצירה למחשבה וינקטו הצעדים הבאים:

  1. מחנך הכיתה יעדכן טלפונית את ההורים בפרטי האירוע והטיפול שנקבע, ויתעד כהערת מעקב במשוב.

  2. לאחר כל אירוע של חציית קו אדום יגיעו ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה ונציג צוות ניהול* (על פי חומרת האירוע) לשיחה לאחר הרחקה  (לא תיתכן חזרה לספסל הלימודים לפני קיום שיחה זו).

  3. במקרים חריגים תיתכן פנייה לפיקוח על ביה"ס ולרשויות החוק עד כדי הרחקה לצמיתות מבית הספר.

 

     

*הגדרת חומרת הפגיעה תתבצע בהיוועצות בין אנשי הצוות.

**אלימות ברשת הינה אירוע פלילי הדורש גם פניה של הנפגע לרשויות החוק ולמוקד 105. 

***בכל מקרה של נזק לרכוש, התלמיד שגרם לנזק ישא באחריות  ישלם עבורו באמצעות ביצוע עבודות תחזוקה לשיפור חזות ביה"ס בסופי יום ובחופשים. 

 

במקרה של אירוע פוגעני ברשת כלפי תלמיד ואו איש צוות כל התלמידים המעורבים יאלצו להפקיד את המכשיר הסלולרי שלהם בתחילת יום הלימודים ולקבל אותו בסוף היום למספר ימים שיוגדרו על ידי הצוות החינוכי בידוע של הורי התלמידים.

 

העדרויות

על מנת לקיים תהליך למידה משמעותי התלמידים נדרשים להגיע באופן סדיר לבית הספר.

יש להגיע לביה"ס בזמן  (בבוקר עד השעה 8:00).

יש להיכנס לכיתות מיד עם הישמע הצלצול (סיום ההפסקות).

יש להיות נוכחים בכיתה במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור מחנך/ רכז/ מנהל. (חל איסור חד משמעי להסתובב באיזור בו אין מבוגר כגון יד חריף ואולמות הספורט !!)

אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור ללא אישור.

כל מורה יבדוק נוכחות בתחילת כל שיעור ויעדכן במשו"ב.

 

נהלי היעדרויות והצגת אישורים:

 1. באחריות התלמיד הנעדר להציג אישור היעדרות בפני המורה המקצועי ובפני מחנך הכיתה. עד חמישה ימים – ניתן להביא אישור מההורים, 5 ימים ומעלה – יש להמציא אישור רופא.

 2. לידיעתכם – נסיעה לחו"ל ו/או חופשה: על פי הנחיות משרד החינוך, חל איסור מוחלט להיעדר מבית הספר לחופשה / פעילות משפחתית ממושכת. אם הורה מחליט להוציא את ילדו לתקופה ממושכת, על ההורה להמציא מכתב פנייה לבית הספר ובו פירוט מטרת הנסיעה, התאריכים והתחייבות להשלמת החומרים בזמן ההיעדרות. באחריות ההורים והתלמיד להשלים באופן עצמאי את שהחסיר. מכתב זה יועבר למפקח בית הספר.

 3.  נוכחות בשיעורים משפיעה על הציון.

 4. השעיה מבית הספר אינה נחשבת היעדרות מוצדקת.


 

במקרה של איחורים / היעדרויות חוזרות, ינקטו הצעדים הבאים:

 1. רישום האיחור, שיחת בירור, יידוע ההורים, תיעוד התהליך.

 2. רישום האיחור ,שיחת בירור, במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים, תיעוד התהליך.

 3. רישום האיחור, שיחת בירור מחנכת הכיתה, במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יעורבו גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצינת ביקור סדיר, תיעוד התהליך. 

 התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית הבית ספרית והיא חובה על כלל תלמידי בית הספר.

יש לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים בבית הספר ולכבד את הטקסים.

יש לשמור על התנהגות נאותה בטיולים ובכל פעילות חוץ בית ספרית ולהישמע להוראות הצוות  וההורה המלווה.

במקרה של חוסר ציות לכללים ינקטו הפעולות הבאות:

 1. קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה, התניית השתתפות בסיור/טיול עתידי בליווי מבוגר, תיעוד התהליך.

 2. יידוע הורים ואזהרה בכתב, מניעת השתתפות  בפעילויות בית ספריות. 

תלבושת אחידה

 

תלבושת אחידה הינה אחת הדרכים באמצעותם אנו שומרים על אקלים בית ספרי נעים ומכבד. בנוסף, על פי חוזר מנכ"ל תלבושת אחידה הינה חובה בחטיבת הביניים  מתוך אמירה שוויונית. (משמעות השוויוניות היא מתן מענה לפערים כלכליים ולחוסר שוויון)

 

קוד  לבוש

על התלמיד להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה ותקנית. 

תלבושת תקנית - חולצת בית ספר קצרת שרוולים  או ארוכת שרוולים  עם סמל או סווטשרט חלק בית הספר מודפס בצבעים מגוונים , תלבושת תמיד עליונה. אין להגיע עם חולצות שאורכן פחות מקו המותן. אין להגיע עם כפכפים.

 1. בפעם הראשונה והשנייה שתלמיד יגיע ללא תלבושת, תירשם לו הערת מעקב במשו"ב. התלמיד לא יוכל להיכנס לשגרת הלימודים עד שהוריו יביאו לו תלבושת או עד שייקח ממלאי חולצות התלבושת הנמצא בארון "תלבושת אחידה" של השכבה.

 2. בפעם השלישית שתלמיד יגיע ללא תלבושת, הוא לא יורשה ללמוד בכיתתו והוריו יתבקשו להגיע ולקחת אותו הביתה, תתקיים שיחה עם איש צוות ניהול והתהליך יתועד בהערת מעקב במשוב.

במידה והוריו לא יוכלו להגיע מכל סיבה שהיא התלמיד יגיע לבית הספר לטובת פעילות לשיפור החזות ועזרה לאבות הבית ביום שישי או בחול המועד, זאת על מנת שלא יפסיד לימודים.

בימי חמישי תלמידי בית הספר רשאים להגיע ללא חולצת תלבושת, תוך כדי הקפדה על קוד לבוש. חשוב לציין כי החלטה זו התקבלה בעקבות שיחות היוועצות עם נציגי תלמידי חטה"ב, והיא תתקיים כל עוד  התלמידים יקפידו על הגעה עם תלבושת אחידה באופן סדיר. במקרים בהם התלמיד יגיע לבית הספר ללא קוד לבוש פעמיים, תישלל ממנו האפשרות להגיע ללא תלבושת ביום חמישי במשך חודש.

חט"ע - מותר לבוא בלבוש מתוך בחירה ללא גופיות "ספגטי", לא גופיות בנים פתוחות בצדי הגוף ולא חולצות בטן. חל איסור מוחלט על כפכפי גומי אצבע. 

שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות, "אייפודים" וכו'

 1. כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך שיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט אלא אם כן השימוש במכשיר נעשה בהנחיית המורה וברשותו כחלק מהפעילות הלימודית.

 2. השימוש במכשיר פלאפון במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

 3. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס יעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

 4. מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לבית הספר (פרט לסיכון מהקרינה המכשירים משמשים יעד לגניבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר  בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.

 5. בזמן שיעור הסלולרי צריך להיות במצב שקט, בתיק או במנשא הכיתתי.

 6. תלמיד שבזמן שיעור יהיה עם פלאפון בידו או על שולחנו – ידרש להפקיד את הפלאפון  במזכירות החטיבה ויקבלו בחזרה בסיום יום הלימודים. 

 7. במידה והתנהלות זו תחזור על עצמה, הפלאפון יופקד בתחילת יום הלימודים ולמשך מספר ימים לפי החלטת הצוות החינוכי בתאום עם הורי התלמיד ועדכון במשו"ב. 


 

הסעות

 מועצה אזורית מטה יהודה מסיעה את תלמידי בית ספרנו בתחילת היום ובסופו.

 1. העלייה והירידה מהאוטובוס מותרות רק בתחנות ההסעה בבית הספר וביישובים.

 2. אין לחצות את הסובה בין האוטובוסים. יש ללכת על המדרכה לתחנות ההסעה.

 3. העלייה והירידה מהאוטובוס מותרות רק בתחנות ההסעה בבית הספר וביישובים.

 4. תלמיד יכול לנסוע בהסעה לישוב אחר, רק בתנאי שיש מקום.

 5. הסעות בית הספר היסודי לא מיועדות לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה. תלמיד שיעבור על איסור זה לא יוכל למחרת לנסוע בהסעות בית הספר.

 6. כל כללי ההתנהגות של בית הספר, שמתייחסים ליחסים בין תלמידים לבין עצמם ובין תלמידים לאנשי צוות חלים גם על ההסעות.

 

ניקיון

תלמידי בית הספר שותפים לשמירה על ניקיונו.

בכל כיתה יהיו תורנים שתפקידם:

א.     במשך היום- לדאוג לכך שהכיתה נקייה בתחילת כל שיעור.

ב.     בסיום היום- לדאוג שכל התלמידים הרימו כיסאות, לכבות מזגן ואורות.

 באחריות המורים המלמדים בכיתות לדאוג שהתורנים יעשו את תפקידם. 

מבחנים, בחנים ועבודות

1.  לוח מבחנים של בית הספר יפורסם לכל שכבה בתחילת כל רבעון.

על התלמידים והמורים לעמוד בלוח זה.

2.    התנהגות: שמירה על טוהר הבחינות: חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

 

במקרה של אי שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות יתכנו מספר תגובות:

א.     פגיעה בציון התלמיד בבחינה.

ב.     זימון התלמיד והוריו לבירור.

ג.      פסילת הבחינה במקרה שהוכחה אי שמירה על טוהר הבחינות, לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.

 

מבחן  במועד ב'

מבחן מועד ב' מתקיים בסוף כל רבעון מבחנים ( 4 פעמים בשנה)

למבחן מועד ב' רשאים לגשת תלמידים שלא עשו מבחן במועד א' מסיבה מוצדקת או שביקשו  על בסיס טופס) הזדמנות לשיפור ציון

 

bottom of page