ניתן להזמין חדרים באמצעות פנייה דרך המשו"ב ליפה ארדון.

לפניכם מוצגת מפת תפוסת החדרים המעודכנת