חינוך חברתי

החינוך החברתי הינו אחד מהנדבכים המרכזיים בתהליכים החינוכיים המתקיימים בהר-טוב. בעמוד זה יופיעו תוכניות חברתיות הנוגעות הן לתלמידי ולמורי הר-טוב

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!