top of page

בית הספר האזורי השש שנתי

"הר-טוב"

מועצה אזורית מטה יהודה

מוזמנים להכיר
אותנו דרך הסרטון
שהכינו תלמידי ביה"ס

טופס רישום לחטיבת הביניים.png
מיונים למגמת מוסיקה יתקיימו בתאריך 26324 בשעה 1700 בסטודיו ביד חריף.png
Image by Ashim D’Silva

קצת ממה שקורה אצלנו

בהר-טוב פעילויות חברתיות הן חלק מרכזי מהיומיום, מוזמנים להציץ ולהתרשם

כותר ספרי עיון

כותר.jpg
מאגר משימות אורייניות מתוקשב.jpg

מאגר משימות אורייניות
מתוקשב

טופס

פתיחת תקלה

יום למידה מרחוק

בין הצילצולים

טופס פתיחת תקלה
בין הצלצולים.jpg

הילקוט הדיגיטלי

ילקוט דיגיטלי.png

זמני יציאת הסעות 

מהיישובים

מוקד ניהול סיסמאות

משרד החינוך

מוקד הסיסמאות:

03-9298888

שעות פעילות:

08:00-16:00

אתר ללימוד אנגלית

אנגלית.png
bottom of page